Wettelijke informatie

1. Voorstelling van de website

Overeenkomstig met de Belgische wetgeving over e-commerce (Belgische wetgeving betreffende economisch recht, markthandel en bescherming van de consument van 31 mei 2014) en in akkoord met de Europese richtlijn 2011/83/EU met betrekking tot het consumentenrecht, is de gebruikers van de site www.painttrade.be de identiteit kenbaar gemaakt van de belanghebbenden inzake ontwerp, support en opvolging van de website:

Eigenaar: Paint Trade Centre Bvba – – Vilvoordsesteenweg 146A, Bruxelles
Maker: Wapiti Agency
Verantwoordelijke publicatie : Christophe Cogels – christophe.cogels@painttrade.be
De verantwoordelijke voor publicatie is een fysiek of moreel persoon.
Webmaster : Jérémy Sannier – jeremy@wapiti-agency.com

Gast: OVH – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

   

2. Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website en andere voorgestelde diensten.

Het gebruik van de website www.painttrade.be houdt in dat de gebruiker volledig instemt met de algemene gebruiksvoorwaarden hier beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden zijn  onderworpen aan mogelijke wijzigingen of vervolledigingen, de gebruikers van de website www.painttrade.be worden dus verzocht de website op regelmatige basis te bezoeken.

De website is normalerwijze op ieder moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking omwille van technisch onderhoud is steeds mogelijk indien Paint Trade Centre Bvba deze beslissing maakt. Deze zal de uren en data van de onderbreking tevens aan de gebruiker aankondigen. 

De website www.painttrade.be wordt regelmatig geupdatet door Christophe Cogels. Op dezelfde wijze kunnen de wettelijke meldingen op ieder moment gewijzigd worden: deze regulering wordt desalniettemin opgelegd aan de gebruiker van de website, die vriendelijk verzocht wordt zo vaak mogelijk kennis te maken met de voorwaarden.

    

3. Beschrijving van de voorziene diensten.

De website www.painttrade.be heeft als doel informatie aan te bieden betreffende de activiteiten binnen het bedrijf.

Paint Trade Centre Bvba streeft om zo gedetailleerd mogelijke informatie te bieden aan diens gebruikers. Hoe dan ook kan Paint Trade Centre niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheden, onjuistheden of tekortkomingen van updates, of deze nu gemaakt warden door zijzelf of door een derde persoon, zijnde de informatieverschaffer.

Al de vrijgegeven informatie op de website www.painttrade.be worden gegeven als aanwijzende titel, en zijn ondergeschikt aan wijzigingen. De informatie op de website www.painttrade.be is niet alomvattend. Zij wordt vrijgegeven onder voorbehoud van modificaties die werden aangebracht sinds deze online werd geplaatst.

    

4. Contractuele begrenzing betreffende de technische informatie.

De website gebruikt de technologie van JavaScript.

De website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade veroorzaakt door het gebruik van de website. Verder kiest de gebruiker ervoor de website te bezoeken met gebruik van een recente operator, vrij van virussen.

   

5. Intellectueel eigendom en vervalsing.

Paint Trade Centre Bvba is eigenaar van het eigendomsrecht en beschikt over het gebruiksrecht aangaande beschikbare elementen op het net, o.a. teksten, beelden, grafische media, logo’s, iconen, geluid en software.

Iedere reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een aantal elementen van de website, ongeacht het gebruikte middel of proces  is ten zeerste verboden, tenzij na schriftelijke toelating van de partij: Paint Trade Centre Bvba.

Iedere niet toegelaten benutting van de website of van enkele elementen van de website wordt beschouwd als plagiaat en zal worden vervolgd.

   

6. Begrenzing van de verantwoordelijkheid.

Paint Trade Centre Bvba kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker, wanneer die de website www.painttrade.be bezoekt en ofwel het gevolg is van het gebruik van materiaal die niet overeenkomt met de gespecifieerde informatie bij punt 4, ofwel het gevolg is van een storing of onverenigbaarheid.

Paint Trade Centre Bvba kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade (bijvoorbeeld een marktverlies) ten gevolge van het gebruik van de website www.painttrade.be

      

7. Bescherming van persoonlijke gegevens.

Volgens het algemeen reglement over databescherming (GDPR), Europese Wet die in werking zal treden op 25 mei 2018 over de bescherming van het privé-leven inzake de behandeling van persoonlijke gegevens, worden de gebruikers geïnformeerd  over hun recht tot toegang, tot rechtzetting en tot bezwaar tegen het bijhouden van persoonlijke data die hen aangaan. Een geschreven aanvraag gericht tot Paint Trade Centre Bvba, Vilvoordsesteenweg 146A, 1120 Brussel of via info@painttrade.be is voldoende. De geschreven en getekende aanvraag, samen met een kopie van de identiteitstitel en met handtekening van de houder moet eveneens het adres opgeven waarop het antwoord gestuurd zal worden.

De persoonlijke gegevens die aangeschaft warden d.m.v. deze website worden bewaard in de gegevens van Paint Trade Centre Bvba – – Vilvoordsesteenweg 146A, 1120 Brussel.
Wij houden ons eraan deze gegevens enkel te gebruiken voor het beheer van de klantendienst en voor het versturen van informatie.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.painttrade.be zal worden gepubliceerd, geruild, doorgegeven, geschonken of verkocht worden aan een derde partij zonder het medeweten van de gebruiker.

   

8. Hyperlinks en cookies.

De website www.painttrade.be bevat een aantal hyperlinks die verwijzen naar andere websites. Deze links werden opgericht met toestemming van Paint Trade Centre Bvba. Paint Trade Centre Bvba heeft echter de mogelijkheid niet de inhoud van de bezochte websites na te gaan, en zal vervolgens de consequenties hiervan niet op zich nemen.

De weigering tot aanvaarding van cookies kan onmogelijkheid tot toegang van de website en diens diensten met zich meebrengen. De gebruiker kan hoe dan ook de computer zodanig instellen dat het automatisch cookies zal weigeren.

   

9. Desbetreffende wet en toekenning van wetgeving.

Ieder geschil veroorzaakt door het gebruik van de website www.painttrade.be is ondergeschikt aan de Belgische wetgeving. Exclusieve uitvoering van rechterlijke interpretatie is toegekend aan de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement Brussel, Franstalige organisatie.

    

10. De aangaande hoofdzakelijke principes.

De Belgische wetgeving aangaande het economisch recht, markthandelen en de bescherming van de consument van 31 mei 2014) zet de Europese richtlijn 2011/83/EU aangaande het consumentenrecht om.

De Belgische wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van het privé leven betreffende het gebruik van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

    

11. Lexicon.

Gebruiker: Internetgebruiker die zich aansluit en gebruik maakt van de genoemde website.

Persoonlijke informatie: « Informatie die, onder welke vorm dan ook, direct of indirect de identificering van fysieke personen toelaat ».


Recently Viewed

No products

Menu

Vergelijken 0