Privacyverklaring en cookie policy

  

1.Privacyverklaring

2. Cookie policy

  

Privacyverklaring

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25.05.2018. Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd en de wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf de publicatie.

Paint Trade Centre verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten. Deze gegevens kunnen o.a. door klanten zelf worden gecommuniceerd bij het leggen van contact, de aankoop van een product of in het kader van een project.

Het kan ook automatisch worden verzameld via "cookies" en andere systemen/applicaties voor gegevensverzameling. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in ons Cookiebeleid.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen om u onze producten en diensten aan te bieden. Het surfen op onze site of het verstrekken van uw persoonlijke gegevens houdt in dat u automatisch akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Paint Trade Centre neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Alle redelijke stappen worden genomen om misbruik of verlies, of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging te voorkomen. Als u vindt dat uw gegevens niet voldoende worden beschermd of als u reden hebt om aan te nemen dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op via info@painttrade.be.

  

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de beginselen van de privacywetgeving en de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Ze worden op een legale, eerlijke en transparante manier verwerkt en verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De verwerking van de gegevens wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De gegevens worden bewaard zolang uw account actief is. De persoonsgegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat met behulp van passende technische of organisatorische maatregelen een passende beveiliging wordt gewaarborgd. De gegevens die ons worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden verzameld en verwerkt in het klantenbestand van Paint Trade Centre.

Paint Trade Centre gebruikt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden:

 • Om producten en diensten aan u te leveren;
 • Om u onze nieuwsbrieven en/of reclamefolders per individuele post of e-mail te sturen;
 • Om contact met u op te nemen, indien nodig, in het kader van de uitvoering van onze leveringen of diensten van kleuradvies bij u thuis;
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten;
 • Om uw betalingen te verwerken;
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

   

Overdracht van uw persoonlijke gegevens en internationale overdracht

Gegevens mogen alleen worden gedeeld in overeenstemming met het beleid dat in dit document wordt uiteengezet, of met uw uitdrukkelijke toestemming op een andere manier.

Indien nodig voor de genoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens gedeeld met andere zakenpartners binnen de Europese Economische Ruimte.

Uw informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar en onderhouden door computers/servers die zich buiten België of zelfs buiten de EER bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen.

Indien u zich buiten België bevindt en beslist om ons informatie te verstrekken, gelieve er dan rekening mee te houden dat wij de informatie, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens, zullen doorsturen naar en verwerken in België.

Daarnaast kunnen, in het geval dat Paint Trade Centre van eigenaar verandert, onder andere door een fusie, overname of de facto verkoop van al haar activa, uw persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijk evenement betrokken zijn.

Door uw persoonlijke gegevens in te dienen en/of gebruik te maken van onze diensten, bevestigt u uw toestemming voor deze overdracht.

Paint Trade Centre zal deze gegevens alleen aan zijn leveranciers of onderaannemers, overheden meedelen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer het algemeen belang of het legitieme belang van het bedrijf dit vereist en voor zover dit verenigbaar is met het doel van de verwerking in het kader van een evenredige uitvoering.

   

Rechten van de betrokkene

Om uw gegevens te raadplegen, te wijzigen, over te dragen, te beperken of te verwijderen, volstaat het ons een e-mail te sturen met een kopie van uw identiteitskaart, naar info@painttrade.be. Op dezelfde manier kunt u ons informeren als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens of als u de communicatie wilt stopzetten. Uw gegevens worden dan, voor zover mogelijk en in overeenstemming met de technische mogelijkheden, gewijzigd of verwijderd, tenzij dit in het belang van de onderneming of op grond van een wettelijke bepaling onmogelijk blijkt. Uw aanvraag wordt zo snel mogelijk en binnen de gestelde termijnen behandeld.

In het geval van een gegevensverlies dat uw rechten en de bescherming van uw gegevens in gevaar dreigt te brengen, en wanneer er dus een aanzienlijk risico bestaat, zullen wij de betrokken toezichthoudende autoriteit op de hoogte brengen en zal u worden geïnformeerd.

  

Speciale informatie voor ouders

Hoewel onze website en diensten over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de 16 jaar, is het beleid van het Paint Trade Centre om de wet na te leven wanneer de wet de toestemming van een ouder of voogd vereist alvorens informatie over kinderen te verzamelen, te gebruiken of bekend te maken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze site jonger is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan om een actieve rol te spelen bij het monitoren van de online activiteiten van hun kinderen. Als u denkt dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een persoon onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@painttrade.be. We zullen deze gegevens dan verwijderen.

  

Nauwkeurigheid van de gegevens

U garandeert dat de gegevens die u ons verstrekt correct en volledig zijn. Het doorgeven van onjuiste gegevens of gegevens van derden kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van de gebruiker en tot weigering van toegang (geheel of gedeeltelijk) tot de producten en diensten van Paint Trade Centre.

 

Site informatie en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de aankoopvoorwaarden en de geldende algemene gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord deze te aanvaarden en na te leven. Paint Trade Centre is een geregistreerd handelsmerk en heeft exclusieve auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, het ontwerp en de inhoud ervan. Reproductie van deze website, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paint Trade Centre.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het opslaan (met uitzondering van hetgeen noodzakelijk is geworden door het raadplegen van de website), verveelvoudigen, wijzigen, openbaar maken, verspreiden of verzenden, verkopen, verhuren of overdragen van rechten aan derden van de op of via deze website verspreide informatie verboden.

De informatie over onze producten die u op deze website vindt is algemene informatie, puur informatief. Het kan in geen geval worden beschouwd als een bindende regelgeving.

Paint Trade Centre wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade die kan ontstaan als gevolg van informatie op deze site. Als u meer informatie wilt over bepaalde producten, neem dan contact op met de fabrikant. Paint Trade Centre aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites die vanaf deze site kunnen worden geraadpleegd.

  

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar sites of diensten van derden, die wij niet beheren en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Wij raden u aan de privacyverklaring van die sites (en bij uitbreiding van alle sites) te lezen wanneer u ze bezoekt.

   

Algemene bepaling

Indien in het kader van de verwerking van persoonsgegevens een van de bovenstaande bepalingen ongeldig is, zal deze worden vervangen door een bepaling die het onderliggende doel van de gepresenteerde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

   

Cookie policy

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 08.07.2022 en is van toepassing vanaf 25.05.2018.

  

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u die site bezoekt.

   

Waar zijn cookies voor?

Cookies hebben verschillende functies, die onderverdeeld kunnen worden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Bijvoorbeeld cookies die de door u gekozen taalinstelling onthouden, en cookies die de producten in uw winkelwagen onthouden. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en efficiëntie van de website te meten, bijvoorbeeld door het vastleggen van bezoekersstatistieken. Google Analytics wordt hiervoor vaak gebruikt. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op een website registreren zodat we een profiel van u kunnen samenstellen, op basis waarvan relevante informatie (zoals advertenties) getoond kan worden.

Voor meer informatie over hoe Google cookies gebruikt, kunt u de gedetailleerde uitleg op deze pagina lezen.

   

Welke cookies gebruikt Painttrade.be ?

Paint Trade Centre maakt gebruik van verschillende soorten cookies (technische, analytische, marketing- en voorkeurscookies).

   

Waarvoor gebruikt Painttrade.be deze cookies?

Deze cookies stellen Paint Trade Centre in staat om informatie te verzamelen over de gebruikers van haar website, met als doel een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien.

Paint Trade Centre gebruikt deze cookies onder andere voor de volgende doeleinden:

- gebruikers en gebruikersautorisaties te herkennen;

- opslaan van gebruikersvoorkeuren en -instellingen (bijv. taalkeuze of video-instellingen, maar ook het koppelen van een profielfoto aan een gebruikersaccount);

- artikelen te selecteren en te kopen op de website en om surf- en aankoopactiviteiten vast te leggen en aan gebruikersaccounts te koppelen;

- de veiligheid van de gebruikerssessies te verhogen (bij het maken van een afspraak, bij het verbinden met sites van derden, etc.) en de sessies binnen de website te beheren;

- gepersonaliseerde inhoud en advertenties weergeven en u op de hoogte brengen wanneer nieuwe informatie of nieuwe artikelen en diensten beschikbaar komen;

- relevante informatie op de sites van onze partners te tonen;

- uw surf-, zoek- en koopgedrag te combineren;

- verbindingen mogelijk maken met sociale media zoals Facebook en YouTube en aanverwante reclamediensten;

- het uitvoeren van globale en functionele analyses met betrekking tot het gebruik van de website;

- het verzamelen, analyseren en beheren van statistieken met betrekking tot de bezoeker(s);

- de technische status van de website te beheren en te optimaliseren.

  

Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens zal Paint Trade Centre te allen tijde haar privacybeleid respecteren. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in deze cookieverklaring ligt bij Paint Trade Centre.

De website van het Paint Trade Centre bevat ook functies die buiten het domein van het Paint Trade Centre vallen (en die binnen het domein van derden vallen). Deze domeinen van derden kunnen ook cookies bevatten, die buiten de controle van Paint Trade Centre vallen. Het privacy- en cookiebeleid dat voor deze cookies van derden wordt toegepast, is dat van het betreffende bedrijf.

Sommige van onze pagina's zijn voorzien van content van externe aanbieders, zoals YouTube, Facebook en Twitter.

Om deze inhoud van derden te kunnen bekijken, moet u eerst akkoord gaan met hun specifieke voorwaarden. Dit geldt ook voor hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben.

Als u deze inhoud niet bekijkt, worden er geen cookies van derden op uw apparaat geplaatst.

Externe aanbieders op de websites van Painttrade.be

 • YouTube
 • Google Maps
 • Microsoft
 • Facebook
 • Google

Paint Trade Centre heeft geen controle over deze externe diensten. Leveranciers kunnen hun gebruiksvoorwaarden, het doel en het gebruik van cookies, enz. te allen tijde wijzigen.

   

Hoe kan ik cookies beheren?

U kunt de cookies naar wens beheren/verwijderen.

  

Het verwijderen van cookies

U kunt alle cookies die zich al op uw apparaat bevinden verwijderen door uw browsergeschiedenis te wissen. Hierdoor kunt u alle cookies van alle websites die u bezoekt verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat u ook bepaalde opgeslagen informatie kunt verliezen (bijv. inloggegevens, websitevoorkeuren).

   

Beheer van locatiespecifieke cookies

Controleer de privacy- en cookie-instellingen van uw browser voor meer gedetailleerde controle over locatiegebonden cookies.

   

Het blokkeren van cookies

U kunt de meeste browsers zo instellen dat ze geen cookies op uw apparaat plaatsen, maar het kan zijn dat u bij elk bezoek aan een site of pagina uw voorkeuren moet instellen. En sommige diensten en functies werken mogelijk niet of niet goed (bijvoorbeeld inloggen met uw profiel).

   

Waar kan ik informatie vinden over updates van dit beleid?

Wij zullen alle wijzigingen of updates van onze Cookieverklaring en Privacyverklaring op deze website plaatsen, zodat u op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Daarom raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen. Als u vragen heeft over onze Privacyverklaring, kunt u een e-mail


Recently Viewed

No products

Menu

Vergelijken 0